Marco de Luca

Konsult och världsmedborgare

Aktuellt

Ny hemsida

Oktober 2013

Marco de Luca lämnar Callista Enterpris och blir fristående konsult.
Läs mer här

Konsultuppdrag

September, 2011

Marco de Luca arbetar just nu med det nationella projektet "Mina Hälsotjänster". Marco är leveransområdesansvarig för Arkitektur och plattform. Läs mer om projektet här.

Augusti, 2011

Projektet "Ramverk för samordnad e-tjänsteutveckling" är nu avslutat. Projektets avrapportering hittar du här.

April 21, 2011

Marco de Luca arbetar just nu med det nationella projektet "Ramverk för samordnad e-tjänsteutveckling". Marco ansvarar för arkitektur och utvecklingsfrågor. Läs mer här

Ny anställning

November 2011

Marco börjar på Callista Enterprise AB, jag kommer arbeta som IT-arkitekt inom affärsområdet ”IT i vården” med teknik- och arkitekturfrågor inom nationell IT i vården och eHälsa. Jag fokuserar på integrationsfrågor, förstudier, kravarbete och teknisk projektledning. Läs mer här